help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/10/2010
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/01/2011
Edition:1
Page:576
Avis du Conseil d'Etat 48610
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 21/01/2011 au ...
Remarques Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd genomen, zijn andere besluiten van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas evenals maatregelenprogramma's bij dergelijke stroomgebiedbeheerplannen niet opgenomen in de databank.