help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 23 oktober 2008 van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 27 juni 2006 tot delegatie van bepaalde beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden en aangeduide verantwoordelijken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/2008
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/2008
Pagina:58311
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/10/2008

Periode van geldigheid van 23/10/2008 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.