help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 16. Dezember 1991 zur Abänderung des Erlasses der Exekutive vom 14. Juni 1985 zur Festlegung der Regeln, die Anwendung finden auf die Bezuschussung der natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Anstalten, die sich bereit erklären zur Beherbergung von Minderjährigen, die aufgrund des Gesetzes vom 8. April 1965 über den Jugendschutz untergebracht werden

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 16 december 1991 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 14 juni 1985 tot vaststelling van de regels die van de toepassing zijn op de subsidiëring van natuurlijke of rechtspersonen, verenigingen en inrichtingen die zich bereid verklaren minderjarigen geplaatst overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op te nemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1992
Pagina:8930
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1998