help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 april 1986 houdende delegatie van bevoegdheid aan de Secretaris-generaal inzake de tijdelijke vervanging van leidend ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/04/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1986
Pagina:7106
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/04/1986