help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2007/2008
Document: 19-B
Bijkomende informatie 19-B/1 (deel 1 + 2) Bijlagen
19-B2/3-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K
19-B/4 (Deel 1,2,3)/4-Erratum/4-Bijlagen/5/6 (Deel 1,2)