help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling]
Wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1990
Pagina:16124
Advies van de Raad van State 19521
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/09/1990 tot 11/12/2013
Opmerkingen Alle artikelen van W 20/07/1990 werden opgeheven. Deze wet kan dus geacht worden volledig opgeheven te zijn vanaf de opheffing op 12/12/2013 van de artikelen 7 tot 9 bij W 20/11/2013.