help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 maart 1951 tot wijziging van het besluit van de Regent van 10 januari 1949 houdende wijziging van de bezoldiging van sommige leden van het onderwijzend personeel en tot toekenning van een toelage aan de prefecten en bestuursters, leraren in de algemene vakken en regentessen der koninklijke athenaea en lycea


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1951
Pagina:2798
Advies van de Raad van State 1646