help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 april 1976 tot vaststelling van een huishoudelijk reglement en tot regeling van de organisatie van de griffie van de Bijzondere Commissie van beroep inzake oorlogsschade, ingesteld bij de wet van 21 november 1974 tot wijziging van de wetten betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/1976
Pagina:6435
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking