help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 maart 2006 houdende de delegatie van specifieke bevoegdheden inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/2006
Editie:1
Pagina:21403
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries : 01/04/2006 (BVR 17/03/2006, BS 07/07/2006)

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot 30/04/2015