help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 1951 houdende wijziging van het besluit van de Regent van 1 oktober 1947, tot invoering van het getuigschrift van ziekenoppasser voor geesteszieken en tot inrichting van de studiën strekkende tot de verkrijging ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1951
Pagina:4393
  • 14/07/1951 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 1042