help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 ter uitvoering van artikel 4, §1, derde lid, eerste streepje , van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing ven van artikel 338bis, §1, vierde lid, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2005
Editie:2
Pagina:30067
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2005

Periode van geldigheid van 01/07/2005 tot ...