help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31juli 1972 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de toekenning van steun voor afgeroomde melkpoeder voor voederdoeleinden en voor tot samengesteld voeder verwerkte afgeroomde melk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1972
Pagina:13928
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1972

Periode van geldigheid van 01/11/1972 tot 01/03/1980