help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 20. Januar 1997 zur Zustimmung zum Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits, zu den Anlagen I, II, III, IV und V sowie zum Protokoll, unterzeichnet am 28. November 1994 in Brüssel

Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 20 januari 1997 houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, de bijlagen I, II, III, IV en V, het protocol en de slotakte, ondertekend te Brussel op 28 november 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1997
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/1997
Pagina:16694
Advies van de Raad van State 25349