help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/2000
Pagina:16786
Advies van de Raad van State 29781
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/05/2000 tot ...