help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juni 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 6 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1990
Pagina:13479
Advies van de Raad van State 19418
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1989

Periode van geldigheid van 01/08/1989 tot 01/07/2007