help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juni 1991 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende het statuut van de beroeps- en reserveofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst evenals van het koninklijk besluit van 19 oktober 1976 tot vaststelling op vredesvoet van het maximum aantal officieren in werkelijke dienst van elke graad of gradengroep en tot hun verdeling onder de verschillende korpsen van de landmacht, de luchtmacht, de zeemacht en de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1991
Pagina:15489
Advies van de Raad van State 20607
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/07/1991 tot ...