help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 1996 houdende wijziging met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1996
Editie:4
Pagina:32619
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25836
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking