help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 mei 1970 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1961 betreffende de organisatie van de centrale examencommissie voor het normaalonderwijs voor bewaarschoolonderwijzeressen (Frans taalstelsel)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1970
Pagina:8177
Advies van de Raad van State U - D