help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 oktober 1972 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1958 tot inrichting van het zeevaartonderwijs van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1972
Pagina:12129
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking