help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1987 betreffende de toepassing van de extra heffing bedoeld bij artikel 5quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 gedurende het tijdvak van 1 april 1987 tot 31 maart 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/1987
Pagina:7300
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1987

TT

Periode van geldigheid van 01/04/1987 tot 31/03/1988