help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit nr. 19 van 10 januari 1987 met betrekking tot de maandelijkse voorschotten door de belasting- plichtigen die gehouden zijn tot het indienen van jaaraangiften voor de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/1987
Nummer: 19
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1987
Pagina:339
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987