help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 2019 betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/2019
Pagina:26178
Advies van de Raad van State 62751
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/03/2019 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: het advies 62.751 is niet vermeld in de aanhef.