help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 237528 van 1 maart 2017

"Dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d’affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (M.B. du 29 novembre 2013 et du 6 décembre 2013), sont annulés :
- l’article premier,
- l’article 10-1,
- l’article 16,
- et l’article 20 en tant qu’il renvoie à la modification partielle de la carte d’affectation du sol reprise dans l’annexe sous le n° 27."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2017
Nummer: 237528
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 02/05/2013

Periode van geldigheid van 02/05/2013 tot ...