help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen wordt toegekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2014
Pagina:35226
Advies van de Raad van State 54234
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2014 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/06/2014 tot ...