help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening (van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 29 april 2015 tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2015
Aard van de akte: Verordening van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2015
Pagina:34510
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 2, 4, 5 en 6: "treden in werking op 1 juli 2015 en zijn van toepassing op de risico’s die plaatsvinden vanaf deze datum"
Art. 3: "heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2013 en is van toepassing op de risico’s die vanaf deze datum hebben plaatsgevonden"

Periode van geldigheid van 01/03/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden tussen haakjes staan niet in het officiële opschrift en werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.