help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 1937 houdende vaststelling van een grensleeftijd voor elke persoon, bij koninklijk of ministerieel besluit benoemd in de instellingen, organismen of actiënvennootschappen van het moederland of de kolonie, die bij wet of koninklijk besluit werden tot stand gebracht of opgericht, of waarin Rijk of kolonie, krachtens de wet, een concessie, een overeenkomst of statuten vertegenwoordigd is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1937
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1937
Pagina:6294
Advies van de Raad van State --