help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 augustus 1962 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :
a) Overeenkomst betreffende de postcolli en slotprotocol, uitvoeringsreglement, slotprotocol en bijlagen,
b) Overeenkomst betreffende de internationale spaardienst, uitvoeringsreglement en bijlagen ondertekend op 3 oktober 1957 te Ottawa, en houdende wijziging van de wet van 26 december 1956 op de postdienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/08/1962
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1962
Pagina:10058
Advies van de Raad van State 6805