help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 houdende regeling van het prestatieonderzoek, de genetische waardebepaling, de kunstmatige inseminatie en de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/2007
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2007
Pagina:40440
Advies van de Raad van State 42864
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/08/2007 tot ...
Opmerkingen De l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, il ressort que l'arrêté du 9 décembre 1992 auquel l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précité déclare apporter des modifications est l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.