help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse]
Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1991
Pagina:16576
  • 04/04/2018 (Duitse vertaling)
    Consolidatie in het Duits van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 21/04/2016 (BS 29/04/2016)
  • 19/12/2000 (Duitse vertaling)
    Art. 68
  • 20/11/1991 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 18508 + 20170
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/08/1991 tot ...