help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1968 houdende het organiek reglement van de Rijksfaculteit voor Veeartsenijkunde te Brussel (Kuregem) en van de Rijksfaculteiten der Landbouwwetenschappen te Gent en te Gembloux


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1971
Pagina:5460
Advies van de Raad van State U - D