help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 23/06/2006
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/09/2006
Edition:2
Page:47410
Avis du Conseil d'Etat 40696
Entrée en vigueur / Effet 15/03/2005
Hoofdstuk II, voor zover het betrekking heeft op het project diplomering in het deeltijds beroepssecundair onderwijs: 15/03/2006
Art. 27: 01/09/2005
TT 15/03/2005 - 31/08/2008
Verlenging van sommige van de tijdelijke projecten door DVO 10/07/2008 (zie bijlage I van dit decreet)
TT 01/09/2008 - 31/08/2011

Période de vigueur du 15/03/2005 au 31/08/2011
Remarques