help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2020/2021
Document: 790
Bijkomende informatie 790/1 - Advies van de Raad van State - p 179-203 (68901)
790/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12