help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/2021
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/2021
Pagina:33360
Advies van de Raad van State 68707
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2 tot 7: 01/03/2020 (art. 21, eerste lid)
Art. 8, § 1, eerste lid, 1°: 01/10/2020 (art. 21, tweede lid, zoals vervangen bij BVR 28/01/2022, art. 3)
Art. 8, § 1, eerste lid, 2°, tweede en derde lid: 24/04/2021 (art. 21, tweede lid, zoals vervangen bij BVR 28/01/2022, art. 3)
Art. 9: 01/03/2020 (art. 21, eerste lid)

Periode van geldigheid van 01/03/2020 tot ...