help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/03/2021
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/04/2021
Page:33360
Avis du Conseil d'Etat 68707
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 2 tot 7: 01/03/2020 (art. 21, eerste lid)
Art. 8, § 1, eerste lid, 1°: 01/10/2020 (art. 21, tweede lid, zoals vervangen bij BVR 28/01/2022, art. 3)
Art. 8, § 1, eerste lid, 2°, tweede en derde lid: 24/04/2021 (art. 21, tweede lid, zoals vervangen bij BVR 28/01/2022, art. 3)
Art. 9: 01/03/2020 (art. 21, eerste lid)

Période de vigueur du 01/03/2020 au ...