help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/2023
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/2023
Pagina:100512
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 74219
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/04/2023 (art. 6: "6 maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 27/04/2023 tot ...
Opmerkingen Art. 5: autonome bepaling