help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juli 1951 waarbij artikel 2 vervangen wordt van het besluit van de Regent van 31 mei 1949, tot organisatie van de vakopleiding, ten laste van de Staat, in het voordeel van de gerechtigden van de statuten van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, der krijgsgevangenen, van de buitenlanders politieke gevangenen, van de burgerlijke weerstanders en werkweigeraars en der gedeporteerden voor de verplichte arbeidsdienst van de oorlog 1940-1945


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1951
Pagina:6268
Advies van de Raad van State 2153