help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 11. februar 2021 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 17. Dezember 2009 zur Festlegung der Eigenbeteiligung in den Einrichtungen und Diensten der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 11 februari 2021 tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/2021
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/2021
Pagina:29394
Advies van de Raad van State 68312
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/03/2020 (art. 6, inleidende zin), behalve deze bepalingen:
- Art. 1, 2° tot 4° en 2, 1°: 01/01/2020 (art. 6, 1°)
- Art. 2, 2°: 11/02/2021 (art. 6, 2°: "de dag waarop het wordt aangenomen")

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...