help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 1993 houdende verhoging van de dotatie van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1993
Editie:2
Pagina:13165
Advies van de Raad van State 22163
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking