help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/2004
Editie:1
Pagina:53792
  • 14/06/2005 (Rechtzetting)
  • 09/12/2004 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 36147
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/07/2004 tot ...