help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 oktober 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de regels voor deelneming aan een door de Nationale Loterij in oktober 2003 ten gunste van de Joker-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd "Joker Star"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/2003
Pagina:51802
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/10/2003

TT

Periode van geldigheid van 06/10/2003 tot 31/10/2003