help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1995
Pagina:10188
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 34

Opmerkingen De databank bevat niet de ministeriële besluiten ter uitvoering van art. 5 van het KB 10/04/1995, die het toepassingsgebied van de halftijdse vervroegde uittreding of van de vrijwillige vierdagenweek uitbreiden. Raadpleeg Justel.