help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1999
Editie:2
Pagina:40317
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1999