help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1862
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1862
Pagina:5305
  • 21/10/2011 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 08/08/1997
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2017
Opmerkingen Nederlandse tekst geconsolideerd op 16/11/1983 (Wet van 16 november 1983 tot vaststelling van de Nederlandse tekst en tot aanpassing van de Franse tekst van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel)