help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 7 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Communicatie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 07/04/2006
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/05/2006
Page:26466
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/04/2006

Période de vigueur du 01/04/2006 au 31/03/2015
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 10, 2° heft het besluit op van de directeur-generaal van 7 mei 2004 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake communicatie en ontvangst aan ambtenaren van de administratie Kanselarij en Voorlichting, dat niet bekendgemaakt werd.