help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 7 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Communicatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/2006
Pagina:26466
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot 31/03/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 10, 2° heft het besluit op van de directeur-generaal van 7 mei 2004 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake communicatie en ontvangst aan ambtenaren van de administratie Kanselarij en Voorlichting, dat niet bekendgemaakt werd.