help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 december 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1984 tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/05/1992
Editie:1
Pagina:9870
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking