help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 juli 1938 - Universiteit te Gent - school voor criminologie toegevoegd aan de rechtsgeleerde faculteit - licentiaatsexamen in de criminologie - verdeling der vakken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1938
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1938
Pagina:5266
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Zie DVO 12/06/1991, art. 45