help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 maart 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 1988 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Eupen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/1991
Pagina:8178
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking