help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 januari 1974 houdende goedkeuring van de Scheepvaartovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, van het Protocol en de briefwisseling, ondertekend te Brussel op 17 november 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1974
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/1974
Pagina:4405
Advies van de Raad van State 11844
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking