help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 47/97 van 14 juli 1997

"- vernietigt artikel 2, § 2, 1°, van het decreet van 24 juli 1996 houdende wijziging van het decreet van 12 juni 1991, art. 34 betreffende de universiteiten in zoverre het toepasselijk is op het toelatingsexamen dat wordt georganiseerd voor het academiejaar 1997-1998;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1997
Nummer: 47/97
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 07/08/1997
Pagina:20171
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT academiejaar 1997-1998